Vstupní a výstupní potrubí pro plynové turbíny

Pro plynové turbíny vyrábíme velkorozměrová potrubí široké pestrosti tvarů, velikostí průřezů, provedení a určení.

  • Potrubí přívodu vzduchu na vstupu k plynovým turbínám vyrábíme ve vertikálním i horizontálním provedení, zhotoveno nejčastěji z uhlíkatých ocelí. Prvky potrubí jsou neizolované nebo v provedení s vnější izolací. Pro energetické jednotky, pracující v korozně agresívním přímořském prostředí, byly vyrobeny i speciální provedení z korozivzdorné oceli.
  • Potrubí vedení spalin na výstupu z plynových turbín vyrábíme ve vertikálním i horizontálním provedení, v nedávné minulosti byl používán materiál corten, nově jsou to jemnozrnné oceli. Jedná se o díly s  vnitřní i vnější izolací, kryté plechy z korozivzdorné oceli. Izolační systémy mají ve vztahu k okolnímu prostředí tepelnou a protihlukovou funkci. Z důvodu velké dynamiky spalin vystupujících z turbín jsou do potrubí řazeny systémy přepážek, měnící turbulentní proudění na laminární, plní tak funkci tlumičů hluku.
  • Velikosti dílů potrubí se odvíjí od výkonu energetické jednotky, až do limitních rozměrů daných možností silniční přepravy.

Našimi zákazníky jsou významní dodavatelé zařízení v energetice, působící v globálním měřítku. Cílovou destinací je tak doslova celý svět, od Aljašky přes Karibik, oblast Středomoří až po Asii. Výrobou uvedených potrubních systémů se zabýváme nepřetržitě již od roku 1999, z hlediska významu objemů dodávek se jedná o jeden z našich klíčivých produktů.

Member of
Partneři: