Statorové skříně a rámy generátorů

Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně mechanické energie turbíny na energii elektrickou.

  • Vyrábíme kompletní svařence statorových skříní a rámů, které tvoří základní stavební prvky generátorů.
  • Při výrobě je používáno široké spektrum materiálů, převážně plechů a válcovaných profilů.
  • Základní dělení statorových skříní je rozprostřeno do několika odlišných vyráběných typů. Hmotností se pohybují v rozsazích od 20 t až do 70 t.
  • Rámy statorových skříní se rozdělují zejména podle velikosti na tzv. malé a velké s rozsahem hmotností od 5 t do 25 t.

Uvedený segment výrobků se především realizuje z uhlíkatých materiálů, v menší míře je využívána i korozivzdorná ocel. Našimi zákazníky jsou dodavatelé celých elektrárenských celků v Evropě, ale také v zámoří. PBS INDUSTRY se uvedenou výrobou zabývá od konce 90. let, lze tak již hovořit o tradiční a technologicky i výrobně dokonale zvládnuté produkci.

Member of
Partneři: