Vstupní a výstupní potrubí pro plynové turbíny

Pro plynové turbíny vyrábíme velkorozměrová potrubí široké pestrosti tvarů, velikostí průřezů, provedení a určení.

  • Potrubí přívodu vzduchu na vstupu k plynovým turbínám vyrábíme ve vertikálním i horizontálním provedení, zhotoveno nejčastěji z uhlíkatých ocelí. Prvky potrubí jsou neizolované nebo v provedení s vnější izolací. Pro energetické jednotky, pracující v korozně agresívním přímořském prostředí, byly vyrobeny i speciální provedení z korozivzdorné oceli.
  • Potrubí vedení spalin na výstupu z plynových turbín vyrábíme ve vertikálním i horizontálním provedení, v nedávné minulosti byl používán materiál corten, nově jsou to jemnozrnné oceli. Jedná se o díly s  vnitřní i vnější izolací, kryté plechy z korozivzdorné oceli. Izolační systémy mají ve vztahu k okolnímu prostředí tepelnou a protihlukovou funkci. Z důvodu velké dynamiky spalin vystupujících z turbín jsou do potrubí řazeny systémy přepážek, měnící turbulentní proudění na laminární, plní tak funkci tlumičů hluku.
  • Velikosti dílů potrubí se odvíjí od výkonu energetické jednotky, až do limitních rozměrů daných možností silniční přepravy.

Našimi zákazníky jsou významní dodavatelé zařízení v energetice, působící v globálním měřítku. Cílovou destinací je tak doslova celý svět, od Aljašky přes Karibik, oblast Středomoří až po Asii. Výrobou uvedených potrubních systémů se zabýváme nepřetržitě již od roku 1999, z hlediska významu objemů dodávek se jedná o jeden z našich klíčivých produktů.

Statorové skříně a rámy generátorů

Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně mechanické energie turbíny na energii elektrickou.

  • Vyrábíme kompletní svařence statorových skříní a rámů, které tvoří základní stavební prvky generátorů.
  • Při výrobě je používáno široké spektrum materiálů, převážně plechů a válcovaných profilů.
  • Základní dělení statorových skříní je rozprostřeno do několika odlišných vyráběných typů. Hmotností se pohybují v rozsazích od 20 t až do 70 t.
  • Rámy statorových skříní se rozdělují zejména podle velikosti na tzv. malé a velké s rozsahem hmotností od 5 t do 25 t.

Uvedený segment výrobků se především realizuje z uhlíkatých materiálů, v menší míře je využívána i korozivzdorná ocel. Našimi zákazníky jsou dodavatelé celých elektrárenských celků v Evropě, ale také v zámoří. PBS INDUSTRY se uvedenou výrobou zabývá od konce 90. let, lze tak již hovořit o tradiční a technologicky i výrobně dokonale zvládnuté produkci.

Member of
Partneři: