Speciální konstrukce

Ve výrobě konstrukcí nejsme limitování. Zvládáme výrobu konstrukcí speciálního charakteru, jako jsou např. lávky pro pěší a cyklistiku, silniční a železniční váhy a další. Je-li to zákazníkem vyžadováno, jsme součástí i fáze projektové. Expedici konstrukčních kovových dílců provádíme s pomocí nákladní či železniční dopravy.

Member of
Partneři: