Rotační ohříváky spalin

Specializujeme se na výrobu regenerativních ohříváků spalin, které využívají teplo neodsířených spalin pro ohřev spalin odsířených. Toto řešení výrazně snižuje, případně zcela eliminuje, spotřebu energie nezbytné k tomuto účelu.

Při odsíření spalin za kotlem mokrou vápencovou metodou nebo regenerativní metodou je nutné ohřát spaliny vystupující z absorbéru o teplotě cca 50 °C na tzv. komínovou teplotu tj. cca 90 °C.

Použité materiály, konstrukce, čistící zařízení (ofukování tlakovým vzduchem a promývání vysokotlakovou vodou za provozu) a další přídavné agregáty splňují všechny požadavky kladené na tyto ohříváky z hlediska odolnosti provozních podmínek systémů odsiřování. 

Member of
Partneři: