Rotační ohříváky vzduchu

Jsme tradičním výrobcem rotačních ohříváků vzduchu a spalin včetně výhřevných náplní a kompletního sortimentu náhradních dílů. K výrobě rotorů a skříní ohříváků používáme přípravky, které umožňují kompletní sestavení těchto nejdůležitějších částí až do rozměru 20 metrů.

Ohříváky vzduchu využívají odpadního tepla k ohřevu spalovacího vzduchu tak, že úspora paliv je až 1 % na každých 20 °C spalovaného vzduchu. Zaměřujeme se na výrobu balených regenerativních ohříváků vzduchu (provedení horizontální PH, SPH nebo vertikální PX, SPX) a regenerativní ohříváků vzduchu s vertikální hřídelí (CX pro smontování na staveništi).

Jedná se o poměrně úzce specifickou skupinu výrobků, jejíž technologie výroby si vyžaduje poměrně značnou specializaci. V této oblasti jsme velmi dobře vybaveni. Odráží se zde tradice této specializované výroby v době trvání už 50 let.

Našimi obchodními partnery jsou subjekty, dodávající toto zařízení pro energetické bloky doslova po celém světě. Naše dodávky směřují zejména do hutního a sklářského průmyslu, výroby kotlů, pecí atd. 

Member of
Partneři: