Rotační ohříváky vzduchu

Jsme tradičním výrobcem rotačních ohříváků vzduchu a spalin včetně výhřevných náplní a kompletního sortimentu náhradních dílů. K výrobě rotorů a skříní ohříváků používáme přípravky, které umožňují kompletní sestavení těchto nejdůležitějších částí až do rozměru 20 metrů.

Ohříváky vzduchu využívají odpadního tepla k ohřevu spalovacího vzduchu tak, že úspora paliv je až 1 % na každých 20 °C spalovaného vzduchu. Zaměřujeme se na výrobu balených regenerativních ohříváků vzduchu (provedení horizontální PH, SPH nebo vertikální PX, SPX) a regenerativní ohříváků vzduchu s vertikální hřídelí (CX pro smontování na staveništi).

Jedná se o poměrně úzce specifickou skupinu výrobků, jejíž technologie výroby si vyžaduje poměrně značnou specializaci. V této oblasti jsme velmi dobře vybaveni. Odráží se zde tradice této specializované výroby v době trvání už 50 let.

Našimi obchodními partnery jsou subjekty, dodávající toto zařízení pro energetické bloky doslova po celém světě. Naše dodávky směřují zejména do hutního a sklářského průmyslu, výroby kotlů, pecí atd. 

Rotační ohříváky spalin

Specializujeme se na výrobu regenerativních ohříváků spalin, které využívají teplo neodsířených spalin pro ohřev spalin odsířených. Toto řešení výrazně snižuje, případně zcela eliminuje, spotřebu energie nezbytné k tomuto účelu.

Při odsíření spalin za kotlem mokrou vápencovou metodou nebo regenerativní metodou je nutné ohřát spaliny vystupující z absorbéru o teplotě cca 50 °C na tzv. komínovou teplotu tj. cca 90 °C.

Použité materiály, konstrukce, čistící zařízení (ofukování tlakovým vzduchem a promývání vysokotlakovou vodou za provozu) a další přídavné agregáty splňují všechny požadavky kladené na tyto ohříváky z hlediska odolnosti provozních podmínek systémů odsiřování. 

Výhřevné náplně

Již více než 70 let získáváme zkušenosti spojené s výrobou výhřevných náplní používaných světovými výrobci ohříváků vzduchu i spalin prakticky na všechny typy zařízení.

Profily výhřevných náplní jsou vyráběny na moderní automatizované lince jediné na území bývalého Československa. Speciální stříhací zařízení umožňuje stříhat profily s tolerancí max. +/- 1 mm, čímž je dosaženo vysoké tvarové přesnosti výhřevných náplní košů.

Dle požadavků zákazníka je možno dodávat výhřevné náplně v několika variantách provedení rámečku v závislosti na konstrukci rotoru a prostředí.

Pro spalování paliv s vyšším obsahem síry jsou pro studený konec ohříváku dodávány výhřevné profily chráněné proti nízkoteplotní korozi z materiálu CORTEN nebo se smaltovaným povlakem s mimořádně vysokou odolností v prostředí kyseliny sírové. Dlouhodobé funkční zkoušky smaltovaných profilů v reálném prostředí prokázaly, že životnost smaltů je nejméně 4 x vyšší než z nechráněné uhlíkaté oceli. Smaltovaný povrch také snižuje tvorbu nánosů. Hmotnost nánosů na smaltovaných profilech činí pouze 15 – 40 % hmotnosti nánosu na nechráněné oceli. Důležitá je také možnost snížení odchozí teploty spalin. 

Member of
Partneři: