Zavedení sys­tému čteček čárových kódů

Zavedení sys­tému čteček čárových kódů

07.10.2016

Zahájili jsme spolupráci se společností Merz, jejíž cílem je implementace výrobního informačního systému MES Merz ke sledování zakázek na základě manuálních elektronicky podporovaných odvodů hotové výroby.

Hlavními přínosy řešení je možnost online sledování vytížení jednotlivých pracovišť a stavu zakázek v reálném čase, evidence prostojů k následným analýzám, získání kvalitních dat pro plánování výroby a zpřesňování norem, včetně osvobození mistrů od stávající administrativy. Také zpřístupnění výrobních reportů na webovém rozhraní.

Pro PBS INDUSTRY tento projekt představuje jeden z dalších kroků na cestě k zefektivnění výrobních procesů a přináší možnost zkvalitnění služeb zákazníkům, zejména v oblasti jakosti a termínů dodávek.

Member of
Partneři: