Tlakové části a příslušenství kotlů

Součástí dodávek, v PBS INDUSTRY vyráběných systémů, jsou vodotrubné parní  kotle na spalování fosilních paliv včetně příslušenství do výkonu  300 t/h páry. Dále jsou to i horkovodní kotle podobné koncepce s velkým rozsahem výkonů. Ve výrobním programu jsou také spalinové kotle, využívající teplo z různých externích zdrojů jako např. teplo spalin na výstupu z plynových turbín nebo využívající teplo z předcházející chemické technologie o výkonech do 25 t/h páry nebo 15 MW horké vody. Jedním ze segmentů vodotrubných kotlů jsou i tzv. „balené“ kotle, dodané v uceleném kompaktním bloku, pro výkony do 25 t/h páry. Pro menší výkony a nižší parametry máme určenu řadu žárotrubných kotlů s výkony v rozsazích 1,5 t/h až 20 t/h páry nebo 1,3 MW až 15 MW horké vody.

Mimo trubkových systémů tlakových částí kotlů je součástí dodávek PBS INDUSTRY také rozsáhlý sortiment příslušenství. Jsou to zejména komponenty fluidních kotlů, uzávěry a kompletní systém zauhlování a systém odškvárování kotle. V rámci čištění teplosměnných ploch jsou to parní ofukovače a vodní ostřikovače.

Kotle, jejich části a příslušenství patří ve výrobkové struktuře PBS INDUSTRY k těm úplně nejstarším, původním a dnes již tradičním produktům. Váží se k samotným kořenům historie naší společnosti, tedy až k roku 1885, kdy byla založena firma Wallig. Jedná se o dodávky realizované pro významné subjekty v oboru velké energetiky, zabývající se výstavbou či rekonstrukcemi energetických či teplárenských zdrojů po celém světě. V případě příslušenství kotlů jsou dodávky realizovány nejčastěji přímo koncovým provozovatelům těchto zdrojů.

Member of
Partneři: