Výměníky tepla

V principu se jedná o netočivé energetické stroje (aparáty), u kterých dochází k předávání energie tepelným tokem mezi soustavami. Stěna tvořící teplosměnnou plochu, odděluje jednotlivá média.

  • Podle konstrukce teplosměnné plochy jsou nejrozšířenější výměníky trubkové a deskové.
  • Trubkové výměníky mohou být rozděleny podle různých kritérií např. na horizontální a vertikální.
  • Trubkový svazek může obsahovat dvě trubkovnice a soustavu přímých trubek nebo jednu trubkovnici a vlásenkové trubky.
  • Trubky mohou být hladké přímé nebo šroubovicové, případně také žebrované.
  • Materiál trubek je možný ve variantě uhlíkatá ocel, korozivzdorná ocel, titan, barevné kovy a jejich slitiny.
  • Deskové výměníky bývají složeny ze soustavy prolisovaných plechů, zajišťujících tak průchod médií.

Při velké pestrosti typů, tvarů, konstrukčního uspořádání, velikostí, výkonů a určení je jedná o jeden z nejtradičnějších výrobků. PBS INDUSTRY se s nimi jako výrobce uplatňuje na trhu již přes 50 let pro širokou řadu domácích i zahraničních zákazníků. Jedná se o přímé dodávky konečným zákazníkům i formy subdodávek v rámci velkých investičních celků.

Member of
Partneři: