Kondenzátory

  • Jedná se zejména o povrchové kondenzátory, používané v energetice jako součást klasického uzavřeného parního cyklu v elektrárnách (kotel – turbína – kondenzátor – kotel…). U povrchových kondenzátorů nedochází ke styku chladící vody s párou, v principu se jedná o trubkový výměník tepla s přímými trubkami. Za turbínou v kondenzátoru dochází zde k předání kondenzačního tepla páry chladící vodě, pára se mění na kondenzát – vodu a ta je čerpána zpět do kotle. Změna skupenství páry na vodu v kondenzátoru napomáhá k expanzi páry na turbíně a ovlivňuje tak její účinnost.
  • Podle konstrukce rozlišujeme radiální – turbína se nachází v patře energetického bloku nad kondenzátorem s horním vstupem páry a axiální – turbína je na stejné výškové úrovni jako kondenzátor s bočním vstupem páry do kondenzátoru.
  • Plášť kondenzátoru bývá vyroben z uhlíkaté oceli. Komora vstupu a výstupu chladící vody pak nejčastěji z uhlíkaté oceli, ve specifických aplikacích je použit i jednoúčelový materiál odolávající například slané vodě pro případ chlazení mořskou vodou. Osazení teplosměnnými trubkami je ve variantách materiálů korozivzdorná ocel, titan, méně často mosaz.

Velikosti teplosměnných ploch, v PBS INDUSTRY vyrobených kondenzátorů, se pohybuje v rozmezí od 650m2 do 4500m2. Rozpětí hmotností je od 20 t do 125 t. Jedná se o významné výrobky, dodávané předním světovým subjektům oboru velké energetiky. Výrobou tohoto typu zařízení se v naší společnosti zabýváme již více než 15 let a za tu dobu jsme naši zákazníkům dodali již kolem 35 různých typů.

Member of
Partneři: