Historie společnosti

130 let tradice a zkušeností

Kořeny PBS INDUSTRY, a.s. sahají až do roku 1885, kdy byla založena firma Wallig, která vyráběla měděné kotle a později lihovarnické zařízení. Další firmou, která stála na počátku historie, byl podnik L. Benz a spol. Tato společnost se sídlem na Potoce v Třebíči, se zabývala výrobou benzinových motorů. Postupem času si podniky díky prvotřídní práci svých zaměstnanců získaly dobré jméno nejen doma, ale také za hranicemi tehdejšího Rakouska-Uherska. Proto začaly rozšiřovat své provozovny a stavět nové závody.

Dalšímu rozvoji podniků však stálo v cestě válečné období a později znárodnění, díky kterému se na přelomu 50. let obě firmy staly součástí společnosti První brněnské strojírny. Tento moment se stal počátkem vzniku závodu PBS v Třebíči. V roce 1966 byly slavnostně otevřeny nové moderní výrobní haly, kam se přesunula větší část výroby. Novému závodu byla zcela nově svěřena výroba parogenerátorů pro atomové elektrárny.

V roce 1994 se závod stává samostatnou společností PBS Třebíč, a.s. a nastává postupný proces transformace. V 90. letech získává společnost nové zakázky, kterým přizpůsobuje výrobní program. V roce 2004 se vlastníkem společnosti stává investiční skupina Jet Investment Management, a.s., která se specializuje na revitalizace, restrukturalizace a reorganizace firem.

Dalším významným milníkem společnosti se stává rok 2007, kdy PBS INDUSTRY, a.s. zakládá dceřinou společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. 

V srpnu 2016 došlo k akvizici společnosti Bronswerk Heat Transfer s cílem posilnit obchodní potenciál skupiny a zároveň využít vzájemné synergie na trhu.

 


Member of
Partneři: