Historie společnosti

130 let tradice a zkušeností

Kořeny PBS INDUSTRY, a.s. sahají až do roku 1885, kdy byla založena firma Wallig, která vyráběla měděné kotle a později lihovarnické zařízení. Další firmou, která stála na počátku historie, byl podnik L. Benz a spol. Tato společnost se sídlem na Potoce v Třebíči, se zabývala výrobou benzinových motorů. Postupem času si podniky díky prvotřídní práci svých zaměstnanců získaly dobré jméno nejen doma, ale také za hranicemi tehdejšího Rakouska-Uherska. Proto začaly rozšiřovat své provozovny a stavět nové závody.

Dalšímu rozvoji podniků však stálo v cestě válečné období a později znárodnění, díky kterému se na přelomu 50. let obě firmy staly součástí společnosti První brněnské strojírny. Tento moment se stal počátkem vzniku závodu PBS v Třebíči. V roce 1966 byly slavnostně otevřeny nové moderní výrobní haly, kam se přesunula větší část výroby. Novému závodu byla zcela nově svěřena výroba parogenerátorů pro atomové elektrárny.

V roce 1994 se závod stává samostatnou společností PBS Třebíč, a.s. a nastává postupný proces transformace. V 90. letech získává společnost nové zakázky, kterým přizpůsobuje výrobní program. V roce 2004 se vlastníkem společnosti stává investiční skupina Jet Investment Management, a.s., která se specializuje na revitalizace, restrukturalizace a reorganizace firem.

Dalším významným milníkem společnosti se stává rok 2007, kdy PBS INDUSTRY, a.s. zakládá dceřinou společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. 

Od roku 2021 je PBS INDUSTRY součástí 2JCP GROUP.

 


Member of
Partneři: